Houtbouw: het antwoord op de CO2-problematiek

De wereld om ons heen verandert en we staan voor ongekende uitdagingen. Het klimaatakkoord is een feit en om de doelen van 2030 te halen is een revolutie in de bouwwereld nodig. We moeten ons bewust zijn van de schaarste van grondstoffen. Daarom bouwen wij met nieuwe, innovatieve materialen. De houten balk, hét bouwmateriaal sinds jaar en dag, heeft plaatsgemaakt voor een revolutionair nieuw product: samengesteld hout. Eén van de meest hoogwaardige bouwmaterialen. Met hout uit duurzame bosbouw en lokale gemeenschappen dragen we bij aan balans in de natuur.

Woody

Waarom is bouwen met hout duurzaam?

Hout is het meest duurzame bouwmateriaal. Des te verrassender is het dat hout niet het meest gebruikte bouwmateriaal is. Daar willen wij verandering in brengen, want hout is een hernieuwbare grondstof. Daarom gaan wij voor duurzaam bouwen met hout. Huisvesting straalt uit hoe je als organisatie in de wereld staat en welke verantwoording je hierin neemt. Een circulair houten pand wordt zowel door medewerkers als klanten hoog gewaardeerd. Diezelfde blijvende aantrekkingskracht zorgt er ook in belangrijke mate voor dat houten gebouwen een lange levensduur hebben. Ze maken de omgeving immers mooier.

Cross laminated timber

CLT is een afkorting van cross laminated timber. Kruislaaghout in gewoon Nederlands. Het bouwmateriaal bestaat uit grote houten platen die we gebruiken voor vloeren, wanden en daken. Deze houten platen bestaan op hun beurt weer uit verschillende lagen van vurenhouten planken die telkens haaks op elkaar liggen, meestal zijn het 3, 5 of 7 lagen. De lagen worden haaks op elkaar verlijmd, waardoor de ‘werking’ (uitzetting en krimp) uit het hout verdwijnt. Dit maakt de CLT-platen stabiel en stijf en bij uitstek geschikt voor draagconstructies. CLT wordt ook wel massieve houtbouw of mass timber genoemd. Maar niet alleen de vloeren, wanden en daken realiseren we in hout, ook het skelet bestaat uit een houten constructie. Hiervoor gebruiken we glulam-elementen (glue=lijm en laminated=gelamineerd). Dat is ook gelamineerd hout, maar net iets anders. Deze houten kolommen en spanten bestaan uit naaldhouten lamellen die niet kruislings, maar in de lengterichting met elkaar verlijmd zijn. Hierdoor ontstaan zeer sterke liggers waarmee je ook grote overspanningen kunt overbruggen. Zo hoeft hout ook in dat opzicht niet onder te doen voor staal of beton.

CLT of houtskeletbouw

Veel mensen kennen houtbouw vooral van houtskeletbouw. Dit is echt een ander type wandopbouw dan CLT. Bij CLT gebruiken we massieve houten panelen. Houtskeletbouw is een benaming voor een wandopbouw die bestaat uit een houten skelet met een folie en isolatie. De dragende delen – het houten skelet – vormen dus de basis van de constructie. Het houten frame draagt ook de bekleding of eventuele kozijnen. Bij houtskeletbouw wordt dus minder hout per bouwdeel toegepast. Een ander verschil is de voorbereiding. Deur- en raamopeningen worden bij houtskeletbouw voorbereid en getimmerd, terwijl ze in CLT uit het massieve plaatmateriaal worden gefreesd.

Woody

Duurzaam bouwen: hout en isolatie

Bouwen met hout is energie-efficiënt. De warmteopnamecapaciteit en massa van CLT houdt in de winter de warmte binnen en de kou buiten. In de zomer houdt de houtmasse de warmte buiten. Dit zorgt voor een comfortabel binnenklimaat. Omdat CLT van zichzelf al isoleert is er minder extra isolatiemateriaal nodig.